Uurwerkmakerij in Friesland

Op 11 december 2011 gaf conservator Pier van Leeuwen in Museum Joure een lezing over uurwerkmakerij in Friesland. De enthousiast ontvangen voordracht vond plaats naar aanleiding van de recent door … Lees meer

Verloren Tijd? Gewonnen Tijd!: RCE-Symposium een succes

Het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op 10 november georganiseerde symposium over beschermde torenuurwerken was goed bezocht en positief ontvangen. Rudi van Straten, verantwoordelijk functionaris van de … Lees meer

Monumentale tijdsaanduiding: „Zum Raum wird hier die Zeit“

Op 10 november 2011 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort een symposium over beschermde torenuurwerken onder de titel “Verloren tijd?”. Tot de gastsprekers behoren leden van de … Lees meer