Boven op de zolder vindt u onze wisseltentoonstelling. Hier zullen wij door het jaar heen verschillende exposities houden. Vaak zal dit gaan om actuele onderwerpen. Daarnaast zal deze ruimte ook gebruikt worden voor verschillende activiteiten.

Nieuw: Elektricitijd

Dit hoogseizoen is de expositie “Elektrici-Tijd” te zien. Hierin worden een aantal Nederlandse pioniers en bedrijven in beeld gebracht, die een aandeel hebben gehad in de elektrificatie van de tijdmeting in ons land. Zo presenteerde firma F.C. de Jong zijn elektrische regulateur al in 1866 in het Paleis van Volksvlijt en kreeg Eliaser “Lazarus” Kiek in 1889 op de wereldtentoonstelling te Parijs een gouden medaille voor zijn elektrische klok.

Jan Lameris richtte in 1917 de Eerste Nederlandsche Electro-Magnetische Uurwerkenfabriek op en Pieter Johannes Paauwe kreeg in de jaren 30 een octrooi voor zijn volautomatische kalenderuurwerk. Ook het bekende Nederlandse bedrijf Philips maakte sinds de jaren 20 elektrische klokken, bijvoorbeeld met een eigen type bakeliet: ‘Philite’.

De expositie toont naast een representatieve selectie van elektrische klokken ook advertenties, bedrijfsfoto’s en promotiefilmpjes. Zo geeft de tentoonstelling een impuls aan een hernieuwde kennis over Nederlandse elektrische klokken en de firma’s die ze maakten.

Uitgelicht: Volautomatische kalenderklok

In de jaren 30 kreeg Pieter Johannes Paauwe patent op zijn kalenderklok. Onder de firma Paauwe’s Patent is hij deze vervolgens gaan verkopen. Anne Frank vermeldt op 1 maart 1944 een ‘grote, electrische Pauweklok’ in het kantoor van het conservenbedrijf Opekta van haar vader Otto Frank, die doelwit was van een inbraakpoging. Een vergelijkbaar exemplaar van deze klok Model W500 is in bezit van Museum Zaanse Tijd. De verblijfplaats van het exemplaar uit het Opekta kantoor is onbekend.

Uitgelicht: “Tante Cor”

Dit is een Time Piece gemaakt door F.W. Leeuwerik/Firma A. de Jong (ca. 1934). Het is gemaakt in opdracht van de PTT en het staat beter bekend als de telefonisch tijdmelder “Tante Cor”. Door middel van optische geluidsbanden wordt een menselijke stem weergegeven die door 393131 te bellen de tijd doorgaf na de piep. De leeskop met fotocel schuift door impulsen van de moederklok op. ‘Tante Cor’ was de dame die de stem insprak, die tot 1968 te horen was.

Een kijkje in de werkplaats

Op de bovenste verdieping kunt u, als er voor de wisseltentoonstelling geen videomateriaal is, een kijkje nemen in de werkplaats van een echte hedendaagse klokkenmaker die aan het werken is aan een van onze klokken! We hebben hem gevolgd en gefilmd, en deze film zal op een beamerscherm op ware grote worden vertoond.