Staat de tijd wel eens stil?

Doorgaans kun je pas de voortgang van de tijd herkennen als er veranderingen zijn opgetreden. Bij voorbeeld door recente foto’s te vergelijken met oudere. Bij alles overschaduwende gebeurtenissen lijkt de … Lees meer

Waar komt de tijd vandaan?

Omdat de aarde rond is, wordt hij maar voor de helft beschenen door de zon. Het verschil tussen de belichte zijde en de schaduwzijde van de aardbol bepaalt van nature … Lees meer