Tijdmelder: MNU-nieuws

- 0 reacties

Tijdmelder is de nieuwsbrief van het Museum van het Nederlandse Uurwerk.  

Bestuurswisseling
Na 13 jaar voorzitter van het MNU te zijn geweest, heeft Kees Grimbergen besloten als gewoon bestuurslid verder te gaan. In de bestuursvergadering van 15 november 2010 heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan Robert J.W. Beuker (afbeelding 1), met wie het MNU in contact is gekomen na een zoekopdracht aan Cultuur-Ondernemen.

Kennismaking met de nieuwe voorzitter
Robert Beuker (1946) is econoom en heeft lange tijd in verschillende directiefuncties en als interim-manager in het bedrijfsleven gewerkt. Ook heeft hij veel ervaring in (inter)nationale commissies en besturen. Hij heeft een aantal boeken vertaald en is actief geweest als mediator en als belangenbehartiger van een kunstschilder. Thans is hij directeur van twee stichtingen. Zijn vrije tijd brengt hij door met lezen, muziek en golf.
Als commissaris bij ’t Spant BV in Bussum heeft hij mede leiding gegeven aan de transformatie van een wat naar binnen gerichte organisatie naar een modern en marktgericht congrescentrum en theater, en heeft hij het initiatief genomen voor de invoering van cultural government. Zoals hij zelf zegt: ‘Bij het MNU zal ik mij niet met de techniek van klokken bezig houden, want daar weet ik te weinig van en die kennis is in ruime mate bij mijn mede-bestuursleden aanwezig. Daarom ben ik ook blij dat Kees als bestuurslid wil aanblijven. Mijn interesse gaat vooral uit naar tijdmeting als sociaal-cultureel fenomeen en naar de processen en projecten die nuttig zijn om voor het MNU, en voor tijdmeting in het algemeen, meer nationale belangstelling te genereren. Waar mogelijk kan samenwerking met andere belanghebbenden leiden tot nieuwe uitkomsten. Cultuurbehoud en kennisoverdracht zijn daarbij leidende begrippen.’

Samenwerking MNU en SMAT
De besturen van de Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde (SMAT) en de Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk (MNU), eigenaren en beheerders van de grootste openbare collecties in Nederland op het gebied van tijdmeting, hebben op 14 december 2010 een intentieverklaring naar buiten gebracht. Hiermee wordt uiting gegeven aan het streven van de beide stichtingen samenwerkingsvormen te ontwikkelen met het oog op een betere realisatie van hun doelstellingen.
De tekst van de intentieverklaring is in Tijdschrift te lezen. Op deze plek spreken we de hoop uit dat uit dit nieuwe elan spoedig concrete resultaten zal opleveren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *