Verloren Tijd? Gewonnen Tijd!: RCE-Symposium een succes

- 0 reacties
De sprekers op het Symposium “Verloren Tijd?” (RCE, 10 november 2011)

Het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op 10 november georganiseerde symposium over beschermde torenuurwerken was goed bezocht en positief ontvangen. Rudi van Straten, verantwoordelijk functionaris van de RCE, vatte in zijn slotwoord het resultaat van de bijeenkomst samen als “Gewonnen tijd!” De verschillende bijdragen gaven een goed inzicht in de praktijk van de torenuurwerk-restauratie. Hierbij werden zowel de uitgangspunten, methodiek en verslaglegging van de restauratie belicht. In zijn inleidende bijdrage riep Pier van Leeuwen (MNU) op tot het onderschrijven van de sinds 1999 door de Rijksdienst gehanteerde beginselen. Inmiddels hebben zich al meerdere deelnemers formeel achter deze verklaring geschaard.

Tini van Oort bij het middeleeuwse torenuurwerk in de Willibrorduskerk te Waalre (foto: Jurriaan Balke)

Centraal criterium is, dat de beschermde tijdaanwijzer waar mogelijk in zijn functie op zijn bedoelde plaats in stand dient te worden gehouden. Rudi van Straten plaatste onder meer kanttekeningen bij bont opgeschilderde uurwerken. Leden van de Studiegroep voor Openbare Tijdaanduiding verstrekten zowel technische als historische informatie, terwijl Tini van Oort de geslaagde restauratie van het zeer vroege torenuurwerk te Waalre samenvatte. Restaurator Melgert Spaander benadrukte aan de hand van het recentelijk gerestaureerde torenuurwerk uit het Scheepvaartmuseum onder meer het belang van het behoud van gebruikssporen. Daarnaast pleitte hij voor een vakkundige scholing van uurwerkrestauratoren als voorwaarde voor het voortbestaan van deze werkende monumenten.

Het torenuurwerk van A.P. Borrel uit de Utrechtse Domtoren (Foto: Database SBT)

De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk (SBT) presenteerde tot besluit haar database, die via de website van de stichting te raadplegen is. Er werd onder meer opgemerkt dat deze lijst de door de Rijksdienst in het Monumentenregister geregistreerde monumentale torenuurwerken slechts voor een deel overlapt. Hiermee werd duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is voor beheerders van dit culturele erfgoed. In een tijd waarin veel kerk-, fabrieks- en nutsgebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen is het des te belangrijker als betrokken burger gespitst te zijn op het verantwoord voortbestaan van historische monumentale tijdaanwijzers.

zie ook: www.cultureelerfgoed.nlwww.torenuurwerk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *